BRUTHAUSGALLERY

CARBON copy - willem boel - 07/03 - 19/04/2020

 

Extra Muros exhibition at Claessens Canvas Factory / Waregem & at Showcase Bruthausgallery

Curator: J.Van der Borght

 

 

 

 

ABOUT THE EXHIBITION

 

(EN)

Every year, in March, Bruthausgallery gives an artist the opportunity to create a site-specific project in a production hall of Claessens Artist Canvas. Since 1905, the very best global producer of painting canvas in the world. It’s being produced here with Flemish Leie linen. This company literally breathes the material history of modernist painting to the present. For March 2020, Bruthausgallery chose the artist Willem Boel (BE). The title of the exhibition “Carbon Copy” (CC in IT terms) refers to the technique of carbon paper, where a copy is made of an original. The seven sculptures in this exhibition start from a common origin; a boiler, a container, where an extension structure is “hooked upon”. ‘De Nieuwe Molens #...’ saw the light of day in 2015. Boel also created four new modules specific for this exhibition. These “carts” or perhaps “mobile workshops” refer to objects and actions that we seem to recognize from an unspecified past.

They are autonomous pieces that can be rolled, driven and unfolded, each with its own lighting. The fact that they were realized during the making process in such a way that the artist personified himself with its imaginary user gives them a full right to exist. These works are essentially a illustrative example of Platonic thinking, in which art represents an artificial reality.

In this production hall of Claessens Artist Canvas, we notice other industrial elements in addition to Willem Boel’s installations such as carts / towers on rails, lined up for a race, yet to be started.

Although these carts have an actual manufacturing function in Claessens Canvas, Willem’s carts haven’t. Where does the reality start? Where does a new one start? And it is precisely this confrontation that inspired the artist Willem Boel to this site-specific setup.

“The art of Willem Boel is deeply rooted in a certain history, with fertile / promising branches in the present. For example, we think of Bruno Munari’s Machines ‘Inutiles’, which tried to add a new dimension in the 1930s to aesthetic research (parallel to Duchamp’s ‘Rotoreliefs’ and Calder’s first mobiles) to use meager and industrial materials in sculptural images with an open character. “

 

J.Van der Borght, Gent February 2020

 

OVER DE TENTOONSTELLING

 

(NL)

Elk jaar opnieuw, in maart, geeft Bruthausgallery een kunstenaar de kans om een site-specific project te creëren in een fabricagehal van Claessens Artist Canvas, dé mondiale producent van het schildersdoek. Sinds 1905 wordt hier met Vlaams Leie-linnen het allerbeste schilderdoek ter wereld geproduceerd. Dit bedrijf ademt letterlijk de materiële geschiedenis van de modernistische schilderkunst tot heden. Voor maart 2020 koos Bruthausgallery de kunstenaar Willem Boel (BE).

 

De titel van de tentoonstelling ‘Carbon Copy’, (CC in IT-termen) verwijst naar de techniek van carbonpapier, waarbij een kopie wordt gemaakt van een origineel. De zeven sculpturen in de tentoonstelling vertrekken vanuit een gemeenschappelijke oorsprong; een ketel, een bak, waar een uitbouw-structuur wordt ‘aangehaakt’. ‘De Nieuwe Molens #...’ zagen het daglicht in 2015. Voor deze tentoonstelling creëerde Boel ook vier nieuwe modules. Deze ‘karren’ of misschien wel ‘mobiele werkplaatsen’ refereren naar objecten en handelingen die we lijken te herkennen uit een niet nader bepaald verleden. Het zijn op zichzelf staande autonome stukken, rol-, rij- en uitplooibaar, elk met eigen verlichting. Het feit dat ze tijdens het makingsproces gerealiseerd werden op zo’n wijze dat de kunstenaar zich personifieerde met de denkbeeldige gebruiker ervan, geeft hen een volwaardig bestaansrecht. Deze werken zijn in wezen een tekenend voorbeeld van het Platonisch denken, waarin kunst een artificiële werkelijkheid vertegenwoordigt.

In deze fabricage-hall van Claessens Artist Canvas, merken we behalve de installaties van Willem Boel andere industriële elementen op zoals karren/torens op rails, lined up voor een nog te starten race.

Ofschoon deze karren in Claessens Canvas een daadwerkelijke fabricage-functie hebben, hebben de karren van Willem Boel ze niet. Waar start de realiteit? Waar begint er een nieuwe? En het is net deze confrontatie die de kunstenaar Willem Boel inspireerde tot deze site-specific opstelling.

‘...De kunst van Willem Boel is diep geworteld in een bepaalde geschiedenis, met vruchtbare/ belovende vertakkingen in het heden. We denken bijvoorbeeld aan Bruno Munari’s Machines Inutiles, die al in de jaren dertig van de vorige eeuw een nieuwe dimensie probeerde toe te voegen aan esthetisch onderzoek (parallel aan Duchamp’s Rotoreliefs en Calder’s eerste mobiles) door schamele en industriële materialen te verwerken in sculpturale beelden met een open karakter.’

 

J.Van der Borght, Gent februari 2020